Achtergrond


Persoonlijk

april-juniIn 1947 in Rotterdam Oud-Mathenesse geboren. Groot geworden naast Sparta en het Witte Dorp. Daar bezocht ik scholen als de Finlandia en de Jan de Glopperschool. De MULO resulteerde uiteindelijk in een diploma waarna de Kweekschool, die ondertussen in Pedagogisch Academie veranderde, me
klaarstoomde voor het onderwijzersvak. Mijn lengte 2.02m hield me uit dienst. In 1971 startte als onderwijzer op dezelfde Finlandiaschool waar ik ooit als kind op zat. Rare gewaarwording hoor.
Verschillende scholen.
Op de Finlandiaschool begon ik al met leidinggeven tijdens de afwezigheid van de directeur. Dat viel blijkbaar in de smaak, want de gemeentelijke inspectie vroeg me vervolgens op Zalmplaat een school te gaan leiden waar het één en ander misgegaan was. Ik was behoorlijk geïnteresseerd in het onderwijsbeleid en kwam zodoende in de Adviesraad voor het basisonderwijs terecht. Die adviseerde toenmalig onderwijswethouder Simons aangaande het beleid van de toen nog 200 basisscholen in Rotterdam. Via Poortugaal kwam ik uiteindelijk in 1985 in Oud-Beijerland terecht waar ik inmiddels al 2 jaar woonde.

In Oud-Beijerland ben ik onder meer directeur geweest van de openbare basisschool Oosterse Gorzen.

Sport
Ik heb altijd veel gesport en doe dat ook nu nog. Vroeger honkbal en basketbal. Ik honkbalde bij Sparta en mijn eerste basketballwedstrijden speelde ik bij AMVJ Rotterdam. Daarna begon ik in 1965 met een vriend een nieuwe basketballclub die in 1968 The Lakers als naam mee kreeg. In die vereniging deed ik veel. Naast spelen (in de Energiehal), coachen en arbitreren was ik bestuurlijk actief. Van penningmeester tot voorzitter en weer terug. Eind zeventiger jaren kreeg ik steeds meer belangstelling voor het sportbeleid en de nationale teams. Zo werd ik onder meer teammanager van het Nederlandse team. Ik heb toen heel wat van Europa en Israël gezien. Ik werd uiteindelijk lid van het bondsbestuur, voorzitter van de Damesliga en later vice-voorzitter van de NBB. Die activiteiten beëindigde ik in 1990. Tegenwoordig tennis,en squash ik. Daartussen ga ik wekelijks naar de fitness.

Politiek
Ik ben sinds 1991 politiek actief voor D66 in Oud-Beijerland. Ik was afdelingsvoorzitter tot ik in 1994 als fractievoorzitter de raad inging. Met een flinke overwinning werden we duidelijk de tweede politieke partij in ons dorp. Er was echter geen plaats voor ons in het college vonden de zittende coalitiepartijen. De toenmalige fractievoorzitter van de VVD: “Ga eerst maar eens wat ervaring opdoen.”
We voerden van 1994 tot 1998 oppositie tegen wat ik toen een arrogant ontoegankelijk bestuur vond. Overigens vind ik dat nog steeds. Toch bleven we beschaafd en opbouwend. Dat laatste met name omdat dat het gewoon bij Oud-Beijerland hoort.
Met de verkiezingen van 1998 komt er een grote verandering in Oud-Beijerland, maar ook in mijn dagelijks leven. Ondanks het feit dat we een forse verkiezingsnederlaag leden, bleek ik zodanig zichtbaar te zijn geweest in de raad dat winnaar BINT me vanaf het eerste moment serieus nam. Ik werd wethouder en raadslid. In de coalitie krijg ik als wethouder de portefeuille Welzijn, Sociale Zaken. Vluchtelingenbeleid, Volksgezondheid, Jongerenbeleid en Cultuur.

Hieronder een opsomming wat er in die periode allemaal in die portefeuille passeerde. Dat is erg veel en zoals het gegaan is, is het gegaan.

 • Accommodatiebeleid
 • Reorganisatie en verzelfstandiging De Boogerd (afgerond)
 • Proces De Lindenhoeve
 • Brede school (geopend op 4 oktober 2003)
 • Welzijnsnota(afgerond)
 • Subsidienota en subsidieverordening(afgerond)
 • ESF-dossier
 • Vrijwilligerscentrale(afgerond)
 • Project Activerend Huisbezoek(afgerond)
 • Verzelfstandiging Algemeen Maatschappelijk werk(afgerond)
 • Veranderingen minimabeleid(afgerond)
 • Opstart samenwerking sociale diensten HW
 • Centrum voor Werk en Inkomen(afgerond)
 • BedrijfsVerzamelGebouw ontwikkeling in Oud-Beijerland
 • Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond
 • Inkomens Ondersteuning Sociale Activiteiten(afgerond)
 • Sokkelproject afgerond
 • Kunstproject “Huis van de gemeenschap” afgerond
 • Fusie Muziekschool HW en Toonkunst Dordrecht(afgerond)
 • Cultuureducatie (verbreding aanbod/mogelijkheden)(afgerond)
 • Kunstwerk Beljon
 • Erfgoed Beljon
 • Inventarisatie kunstbezit(afgerond)
 • Beeldenroute(afgerond)
 • Artotheek herstructurering afgerond)
 • Evaluatie en regionale samenwerking WVG(afgerond)
 • Ontmanteling wisselwoningen (afgerond)
 • Kleinschalige Centrale Opvang asielzoekers (afgerond, proces gestopt)
 • Uitgeprocedeerde asielzoekers
 • Buitenspeelbeleid
 • Nieuwe scoutinglocatie (afgerond)
 • Nieuwe speeltuinplek (afgerond)
 • Theaterschool + productie
 • Jongerenwerk en jongerencentrum (gerealiseerd)
 • Volksgezond artsen initiatieven Huisartsen Onder Eén Dak
 • Lokaal volksgezondheidbeleid (1e fase afgerond)
 • Kasteelproject Lidzbark
 • Opzet gemeentelijk monumentenbeleid (afgerond)
 • Idem archeologiebeleid (afgerond)
 • Structuur / contacten SSO

Voorts zat ik in de periode 1998 – 2002 in dagelijkse besturen van:

 • GGD-ZHE
 • Muziekschool HW
 • WHW-bedrijven

Een nieuwe collegeperiode
In de nieuwe periode 2002-2006 komt wederom de coalitie BINT SGP CDA en D66 tot stand. Een geöliede combinatie met tandwielen van diverse grootte en vorm.

Ik behoud mijn portefeuille. Er worden wel twee onderdelen toegevoegd. Het ouderenbeleid en integraal veiligheidsbeleid. Het ouderenbeleid zat nog in de portefeuille van wijlen CDA-wethouder De Man. Een wat vreemde constructie, zo’n geïsoleerd welzijnsonderdeel in een RO-portefeuille. Dat werd dus hersteld. Met de invoering van het dualisme is vervolgens met name door de burgemeester naar zijn portefeuilles gekeken. De wens om integrale veiligheid een politieke plaats te geven leidde tot de wijziging.
Eind 2004 viel de coalitie uiteen. Na mijn afscheid in januari 2005 volgde een jaar van overdenken en pijlen slijpen voor de toekomst.

AnchorMate
In 2006 start ik voor mezelf. Advies en communicatie. Opdrachten in de Hoeksche Waard en veel voor de gemeente Rotterdam. In 2010 zette ik daar een streep onder.

Weer wethouder
In april 2010 werd ik gevraagd om wethouder te worden in Teylingen, de gemeente die samengesteld is uit Warmond, Voorhout, Sassenheim en de Kagerplas. In mijn portefeuille dit keer ruimte ordening, wonen, mobiliteit en duurzaamheid.
Een behoorlijk zware tijd, mede door woon-werkverkeer van 150 km per dag.  Prachtige dingen kunnen bereiken in een totaal andere streek, andere cultuur en natuurlijk met andere mensen. Ik kijk met dankbaarheid terug om daar nog even mijn pensioen uit te stellen. 😉

Nu bouwen en straks wonen
Mijn vooralsnog  laatste grote klus is het voorzitterschap van ontwikkelvereniging “Wonen aan de Kreek” Kijk voor dit project op www.wonenaandekreekpoortwijk.nl

Kijk voor een overzicht van functies

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *