Wat erg

Twee nachten geslapen na de stuurgroepvergadering van afgelopen woensdag.
Het charmeoffensief om met respect en toenaderingspogingen elkaar over te halen tot een ander standpunt bleek al snel niet te werken.
De politiek in de Hoeksche Waard krijgt zonder vaste structuur(één gemeente) geen enkele doorzettingsmacht/kracht voor elkaar. lees verder

Geplaatst in Blog | Reageer

Het is in en in triest

valt niet zoveel te kiezenEr lag een duidelijk goed voorstel om één gemeente te vormen. 24 fractievoorzitters voor, 11 tegen. En toch stemmen straks 3 gemeenten tegen herindeling. De tegenstemmers hebben geen enkel  besef dat ze de inwoners, waar ze zo hoog op inzetten, juist tekort doen. De gemeenten kunnen hun taken echt niet meer aan. De eerste verantwoordelijken zijn de raadsleden, die dit niet in willen zien. Naar verwachting denken de raden in Korendijk, Cromstrijen en Binnenmaas dat het in het belang van de inwoners is om te blijven rommelen in de marge.
De samenwerking tot nu toe heeft weinig tot niets opgeleverd. Wat bezielt deze volksvertegenwoordigers toch om te veronderstellen dat het straks samen beter gaat. Men is het gewoon nergens over eens.
Als er ooit een regioraad komt (ik verwacht het niet) dan is het eerste voorstel om te gaan herindelen. Dan is er wel een meerderheid, zoals nu blijkt. Alleen veel tijd verloren. En hebben veel mensen die afhankelijk zijn van gemeentelijk beleid geen enkele kans gekregen.

Waarom
– vinden alle SGP-fracties dat het roer om moet, en eentje (Korendijk) niet?
– is het CDA verdeelt tot op het bot?
– heeft de ene lokale partij (BINT) wel het inzicht dat er echt iets moet gebeuren en denken de andere lokalo’s alleen aan hun eigen toekomst en  niet aan die van de inwoners?
– laten fracties zich ringeloren door wethouders die ook de komende jaren hun baantje claimen?
– heeft de afgelopen maanden niemand de inhoud gezocht in plaats van de emotie?

Help ons!
Met diepe schaamte over het onvermogen van onze democratie is de noodkreet:
Provincie help ons.  Help de inwoners van de Hoeksche Waard, de ondernemers en alle instellingen aan een betere toekomst en start een arhi-procedure. Onze volksvertegenwoordigers willen het niet begrijpen. De verdeeldheid bewijst dat het zo niet langer kan.

Geplaatst in Blog | Reageer

Cultuur en natuur

Deze week de laatste twee inhoudelijke redenen.  (volgende week de middelen: bestuur en politiek)

4. Cultuur

De onderscheiden gemeenten in de Hoeksche Waard hebben de laatste 10 jaar  hun
cultuur3handen vrijwel geheel afgetrokken van elk denkbaar cultuurbeleid. Het wordt beschouwd als het eerste en makkelijkste bezuinigingsmiddel. De cultuuractiviteiten die nog wel steun ondervinden vormen het schaamlapje voor alles wat geschrapt is. De overgebleven kruimels zijn geen onderdeel van een beleid. Lees verder

Geplaatst in Blog | Reageer

Werkgroep legt één voorstel voor

Een werkgroep uit de stuurgroep (alle fractievoorzitters) heeft vrijdag 27 november een voorstel afgerond en een aantal overwegingen bijgevoegd.
In de stuurgroep bijeenkomst op woensdag 2 december zal over dit voorstel worden gestemd. Zal dit een meerderheid krijgen om zo naar de raden te gaan. De stukken voor deze vergadering:
agenda stuurgroep OBT 2 december 2015
3a. Samenvattend verslag stuurgroep OBT 2 november 2015 (concept)
3b. bijlage bij verslag stuurgroep OBT 2 november 2015 – Huiswerkopdracht Weging uitgangspunten OBT
4. Wijze besluitvorming stuurgroep OBT 2 december 2015
6. concept Raadsvoorstel bestuurlijke toekomst HW (27-11-2015)
8. Vervolgscenario’s besluitvorming 17 december 2015

Geplaatst in Blog | Reageer

Onvermogen

De inkt van een aantal door mij opgesomde redenen is nog niet opgedroogd of er is weer een duidelijke waarschuwing dat het zo niet langer kan. Vijf gemeente over één Welzijnsinstelling. Die instelling wist hoe het moest, maar bleef gespleten door de vijf verschillende aansturingen. Een dure les met flink wat sslachtoffers. Dit blijft ons boven het hoofd hangen als de raden voor samenwerking kiezen.
Morgen werkt een werkgroep twee voorstellen uit die op 2 december aan de stuurgroep zullen worden voorgelegd. Klik op de foto voor een grotere weergeven. Hier raak je ondersteboven van.
AD 26112015 laks welzijn webBron: AD Hoeksche Waard.

Geplaatst in Blog | Reageer

Sociaal beleid en welzijn

Tien redenen om Ja te zeggen tegen één Hoeksche Waard

Elke week twee publicaties, nu:

6 Sociaal beleid en 5 welzijn

Inleiding
Wat een timing! Nadenkend over deze onderwerpen valt de full colour informatiekrant van “Samen Meer Hoeksche Waard” op de mat. In de colofon staat dat overname van artikelen samen meeralleen is toegestaan mits de regio Hoeksche Waard daar toestemming voor heeft gegeven. Raar dat een voorlichtingsblad een drempel opwerpt om informatie te verspreiden.
Lange artikelen, tientallen websites en telefoonnummers moeten mensen in de problemen de weg wijzen. Twee pagina’s breed leggen wethouders uit: “Nog niet alles gaat goed”. Het toppunt van actie blijkt uit het artikel IN DE TOEKOMST: “Eén toegang voor al uw hulpvragen”. Het gaat even duren want “we moeten met zo velen praten” etc. Men wil het toegangspunt in 2018 (!,.<>!!!) klaar hebben. Een goede lezer begrijpt het goed. De wil is er maar gaat het ook lukken. De krant straalt de trots uit “van wat hebben wij allemaal toch hard gewerkt”.

Een beter voorbeeld van grote inzet en hard werken zal je niet snel vinden. Er is lang veel tijd met overleg en echt hard samenwerken heengegaan. Er ligt wel een vooral in zichzelf gekeerd beleid, waar de hulpbehoevende inwoner maar matig mee is bediend. Een krachtige gemeente met een ambitieuze bestuurder en een krachtig ambtenarenteam had hier sneller en een veel beter resultaat bereikt. Eén in plaats van 5 bazen.

lees verder

 

Geplaatst in Blog | Reageer

Maak een keuze voor toekomstige generaties

vijf stemmen 1“Wij roepen u op om niet in het verleden te blijven hangen, terwijl veruit de meeste inwoners van onze regio meegaan in de voortschrijdende ontwikkelingen. Wij vragen u niet te kiezen voor de korte termijn en/of uw eigen rol daarin, maar om nu een keuze te maken die voor toekomstige generaties de beste is”.
Het is het het begin van het persbericht dat de groep “Pro Hoeksche Waard” vandaag verstuurd heeft om hun oproep aan de raadsleden bekend te maken.
Ik ben vrijdag j.l. toegetreden tot de groep van oud-politici, ondernemers en betrokken inwoners. Al snel viel het besluit om een laatste klemmend beroep te doen op de raadsleden en daar de media en Provinciale Staten van op de hoogte te stellen. Met een drietal leden hebben we de oproep opgesteld en die is inmiddels verzonden. Actie! Daar hou ik wel van.

Lees verder

Geplaatst in Blog | Reageer

Van mening veranderd

De verschillen van mening over de bestuurllijke toekomst zijn alleen maar helderder geworden. Ook is de toon verhard en wordt er veel geschoten met nat kruit. Loze eisen en beloften van beide kanten.
Woensdagavond 18 november had de opstap moeten worden voor de basis van een raadsvoorstel in december. Toen voorzitter Schoof na een kleine vier uur de bijeenkomst sloot zonder enige conclusie te kunnen trekken bleek de hakken in de klei zittenNiemand, behalve ikzelf, is van mening veranderd.

lees verder

Geplaatst in Blog | 2 Reacties

Duurzaamheid en economie

Elke week 2 redenen. Deze week:

8  Duurzaamheid
duurzaamheid1Een nationaal landschap en veel groen vormt een onderdeel van een duurzaam
gebiedsbeheer. Wij zijn in de Hoeksche Waard zo gelukkig dat we de natuur voor de hier geldende biotopen redelijk in balans kunnen houden. Het Hoeksche Waards Landschap is en blijft van onschatbare waarde. We hebben een lange weg te gaan om onze klimaatdoelen te bereiken. Ogenschijnlijk staan we laag op de wereldlijst bij de CO2 productie, maar pas op we zijn een klein land. Nederland zit duidelijk in de top tien van CO2 opwekken per hoofd van de bevolking.  Lees meer ->

Geplaatst in Blog | Reageer

Pro Hoeksche Waard

economie3Pro Hoeksche Waard heeft me uitgenodigd me aan te sluiten. Deze groep met oud-politici, ondernemers en betrokken inwoners streeft naar de éénwording van de Hoeksche Waard. Wat dat betreft passen we bij elkaar. In de eerste bijeenkomst werd een aantal actiepunten afgesproken waar ik me wel bij thuisvoel. De eerste resultaten liggen er vanaf 23 november met een oproep aan de raadsleden.

Geplaatst in Blog | Reageer