Functies

Tegenwoordig

Eerder
Ik nam deel aan en was lid van:

 • Bestuurslid Green Energy Foundation
 • College B&W Gemeente Teylingen
 • Zelfstandig ondernemer. AnchorMate Oud-Beijerland
 • Voorzitter Omgevingsdienstdienst West Holland Leiden
 • Lid Algemeen Bestuur Regio Holland Rijnland
 • Aandeelhouder Greenport Ontwikkelings Maatschappij
 • Lid Cros Zuid-West (Regionaal Overleg Schiphol)
 • Lid bestuur PRIMOvpr. Stichting Openbaar Onderwijs 5 gemeenten Voorne, Putten, Rozenburg
 • Vice-voorzitter bestuur Stichting Acis, de basis voor openbaar onderwijs in de Hoeksche Waard
 • Voorzitter Culturele Kring Hoeksche Waard
 • Docent VNG Academie voor Lokaal Bestuur
 • Voorzitter Stichting De Stormvogel te Rotterdam
 • Voorzitter Stichting Samenlevingsopbouw Oud-Beijerland
 • Bestuur popkoor Pop-Up Oud-Beijerland – voorzitter
 • Dagelijks bestuur WHW-bedrijven (Sociale werkgelegenheid) – voorzitter
 • Sectorkamer Zorg en Welzijn (Platform Arbeidsmarkt Rijnmond) – voorzitter
 • Portefeuillehoudersoverleg Volksgezondheid Hoeksche Waard – voorzitter
 • Dagelijks bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSD) – vice-voorzitter, namens Oud-Beijerland
 • Stuurgroep project Wonen, Zorg en Welzijn Oud-Beijerland – voorzitter
 • Initiatiefgroep G16 (gezondheidsoverleg 16 gemeenten ZHE) – voorzitter en namens de Hoeksche Waard
 • Werkgroep Vorming Loketfunctie Wonen-Zorg-Welzijn – voorzitter
 • VNG-commissie voor Culturele Zaken en Mediabeleid. – lid namens de Ver. van Zuid-Hollandse Gemeenten
 • Agendacommissie Zorgberaad Rijnmond Zuid lid namens de gemeenten op de Zuid-Hollandse Eilanden
 • Raad van Advies van het Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden – lid namens Hoeksche Waard
 • Dagelijks bestuur GGD-Zuid-Hollandse Eilanden- lid namens Hoeksche Waard
 • Regiegroep Integrale Jeugdgezondheidszorg Zuid-Hollandse Eilanden – lid namens Hoeksche Waard
 • Zorgberaad Rijnmond-Zuid – lid namens Hoeksche Waard
 • Platform Openbare Geestelijke Gezondheidszorg ZHE – lid namens de Hoeksche Waard
 • Regionale Stuurgroep Mantelzorg Rijnmond Zuid – lid namens de Hoeksche Waard
 • Stuurgroep Nota Lokaal Volksgezondheidsbeleid, lid namens de Hoeksche Waard
 • Netwerk Gezonde Gemeenten (VNG) – lid agendacommissie namens Oud-Beijerland

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *